Xin chờ...
Thông Báo V/v hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 05/12/2016 | 10:03 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 28/11/2016  của UBND thị xã Từ Sơn về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Chu Thị Cẩn địa chỉ thửa đất : Thôn Nội Trì, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là Khu phố Nội Trì, Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho bà Chu Thị Cẩn địa chỉ: Khu phố Nội Trì, phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Tiên Sơn cấp theo Quyết Định số 318/QĐ-UB ngày 13/12/1996 cho bà Chu Thị Cẩn, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: QSDĐ/318QĐ-UB, thửa đất số 212, tờ bản đồ số 6p, diện tích 437,0m², số giấy chứng nhận I 681419, địa chỉ thửa đất: thôn Nội Trì, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Lý do hủy: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất đã được cấp đổi giấy chứng nhận thành thửa đất số 12, bản đồ số 22, diện tích 359.5m², chủ sử dụng là bà Chu Thị Cẩn và ông Chu Văn Tuân địa chỉ tại khu phố Nội Trì, phường Tân Hồng, huyện Tiên Sơn , tỉnh Bắc Ninh.
  1. Kể từ ngày 28/11/2016, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Đề nghị UBND phường Tân Hồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để bà Chu Thị Cẩn, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.
  chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20s%e1%bb%91%20117.docx Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất