Xin chờ...
Báo cáo V/v đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 05/12/2016 | 10:49 GMT+7
 • Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
  Căn cứ vào đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Ngoan địa chỉ xóm Tự thôn Dương Sơn xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày 07/04/2016; tờ trình số :40/TTr – UBND ngày 18/7/2016 của UBND xã Tam Sơn.
  Sau khi xem xét hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn báo cáo UBND thị xã Từ Sơn, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn như sau:
  Ông Nguyễn Văn Ngoan được UBND thị xã Từ Sơn cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thông tin trên với lý do ông sơ xuất trong quá trình cất giữ giấy tờ khi di chuyển đồ đạc để xây nhà nên đã để mất.
  Ngày 10/6/2016 UBND xã Tam Sơn đã có buổi làm việc để xác minh nội dung trình báo của ông Nguyễn Văn Ngoan. Trong buổi làm việc trước đại diện chính quyền địa phương ông Ngoan cam kết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin trên ông không mang đi chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào.
  Ngày 14/6/2016 UBND xã Tam Sơn đã ban hành thông báo số : 57/TB-UBND về việc niêm yết công khai nội dung mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin như trên của ông Nguyễn Văn Ngoan trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 15/6/2016 đến ngày 14/7/2016. Thông báo được niêm yết tại nhà văn hóa xóm Tự, Đình thôn Dương Sơn và trụ sở UBND xã Tam Sơn.
  Ngày 15/7/2016 UBND xã Tam Sơn đã lập biên bản kết thúc niêm yết công khai nội dung mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Trong thời gian niêm yết công khai UBND xã Tam Sơn không nhận được sự phản ánh của cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến thông tin giấy chứng nhận bị mất trên.
  Qua kiểm tra hồ sơ địa chính đất đai Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn phát hiện giấy chứng nhận số: BN 539462 bị mất của ông Nguyễn Văn Ngoan đã có kết quả cấp đổi theo dự án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cụ thể được thể hiện qua giấy chứng nhận quyển sử dụng đất số: BY 002811 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 28/11/2014 thể hiện thông tin thửa đất số: 35; tờ bản đồ số: 78; diện tích : 131.4m²; số vào sổ: CH 00610.
  Để có căn cứ trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đổi cho ông Nguyễn Văn Ngoan. Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Từ Sơn báo cáo UBND thị xã Từ Sơn, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn xem xét Quyết định hủy bỏ giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất số : BN 539462 do bị mất của ông Nguyễn Văn Ngoan theo quy định.
  chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/b%c3%a1o%20c%c3%a1o%20s%e1%bb%91%20114%20-%20ngay%2028_11_2016.pdf
    Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng