Xin chờ...
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai 11/01/2016 | 11:17 GMT+7
 •  I. Lãnh Văn phòng đăng ký đất đai

  1. Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Hồng

  2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Bính

  3. Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Huệ

  4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Sinh

   

  II. Các phòng chuyên môn

  1. Phòng Hành chính - tổng hợp

  2. Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận

  3. Phòng Kỹ thuật và đo đạc bản đồ

  4. Phòng Thông tin - lưu trữ

   

  III. Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

  1. Chi nhánh thành phố Bắc Ninh

  2. Chi nhánh thị xã Từ Sơn

  3. Chi nhánh huyện Tiên Du

  4. Chi nhánh huyện Yên Phong

  5. Chi nhánh huyện Quế Võ

  6. Chi nhánh huyện Thuận Thành

  7. Chi nhánh huyện Gia Bình

  8. Chi nhánh huyện Lương Tài

   

Gửi ý kiến

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức