Xin chờ...
Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 23/05/2016 | 11:06 GMT+7
 • Thực hiện chủ trương, kế hoạch của ngành, của tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác  Cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên khác của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.

  Ngày 19 tháng 5 năm 2016, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo về nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, lao động thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quản quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

  Dự và chỉ đạo Hội thảo có Ông Đào Quang Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở: Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng Sở và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.

  Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giới thiệu khái quát về chỉ số PCI, PAPI và nhận diện một số “nút thắt” trong cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo Viện trưởng, mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Bắc Ninh năm 2015 tăng 0,47 điểm so với năm 2014; Chỉ số PAPI đứng thứ 46 (năm 2014) lên thứ 2 năm 2015 vượt 44 bậc, tuy nhiên qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ liên quan đến đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉ đạt ở mức điểm thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải chú trọng hơn nữa để nâng cao tính công khai, minh bạch trong các hoạt động này nhằm tạo sự ủng hộ từ phía người dân, doanh nghiệp…
  Mr Bắc
  Ông Nguyễn Phương Bắc - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cho rằng, để cải thiện Chỉ số PCI, PAPI trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nói chung, lĩnh vực đăng ký đất đại nói riêng, một trong những giải pháp trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, tạo sự đồng bộ với các Luật: Luật Đầu tư, Xây dựng, Doanh nghiệp… nhất là phải thay đổi, tạo sự chuyển biến về cách ứng xử giữa các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, người dân với tinh thần “thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan khác; nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai hỗ trợ doanh nghiệp; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại cơ quan.

  Hội thảo cũng đã nghe nhiều ý kiến tham luận của cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tập chung vào một số nội dung chính như: Thực trạng và giải pháp trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao Chỉ số PCI và PAPI; cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa và thẩm định trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ảnh hưởng đến một số Chỉ số PCI và PAPI; trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, bộ phận trong việc đẩy mạnh cải thiện nâng cao các chỉ số thành phần trong hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; thủ tục hành chính; chi phí không chính thức…


  Chỉ đạo hội nghị, Ông Đào Quang Khải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Văn phòng đăng ký đất đai trong cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường thân thiện với người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch về đất đai trong thời gian qua. Để tạo môi trường thân thiện, công khai, minh bạch các thông tin đất đai, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai sau hội thảo phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, cải cách lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa và thẩm định hồ sơ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các khâu công việc để giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
  Phát biểu tổng kết Hội thảo ông Ngô Quang Trung - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thay mặt đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giúp cán bộ nhân viên của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh hiểu rõ hơn về Chỉ số PAPI và PCI từ đó có nhận thức đúng đắn với vai trò và trách nhiệm của mình trong thời gian tới; đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị và các cá nhân thông qua hội thảo phải xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thực hiện tốt yêu cầu, kế hoạc cải thiện nâng cao Chỉ số PAPI và PCI của tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo, phải thay đổi nhận thức thái độ phục vụ với trách nhiệm là người phục vụ đúng trách nhiệm và hết trách nhiệm nhằm cải thiện mức độ hài lòng của cá nhân, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt vai trò là “cầu nối”, thu hẹp khoảng cách giữa các cơ quan hành chính với người dân trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.                                                                                                               
  Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng