Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 157, tờ bản đồ 20, thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 23/08/2019 | 03:34 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 514/QĐ-STNMT, ngày 19/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Hữu Nguyên, tại thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nay Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh thông báo:
    1. Kể từ ngày 19/08/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu Nguyên  thửa đất số 157 , tờ bản đồ số 20, diện tích 235.0m2 ,mục đích sử dụng:Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất :Thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành giấy chứng nhận BL 038834; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000168 doUBND huyện Yên Phong cấp ngày 17/09/2012. Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2.  Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Hữu Nguyên nêu trên thông báo cho Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.
     
    /Uploads/files/140227_514-QD-STNMT_signed.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất