Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 242, tờ bản đồ 12, thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 29/08/2019 | 10:59 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-STNMT, ngày 23/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Bùi Thị Kim Hoa, ông Phạm Viết Hiến tại thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nay Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh thông báo:
    1. Kể từ ngày 23/08/2019 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Bùi Thị Kim Hoa, ông Phạm Viết Hiến tại thửa đất số 242, tờ bản đồ số 12, diện tích 156.0m2 ,mục đích sử dụng:T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất :Thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;  số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01670/QSDĐ doUBND huyện Thuận Thành cấp theo Quyết định số 492/QĐ-UB ngày 26/11/2003. Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2.  Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ bà Bùi Thị Kim Hoa, ông Phạm Viết Hiến nêu trên thông báo cho Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh.
    /Uploads/files/162259_528-QD-STNMT_signed.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất