Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 258, tờ bản đồ 20, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 17/05/2019 | 10:52 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-STNMT, ngày 26/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Bá Kiêu, bà Ngô Thị Hương tại thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo cho cho hộ ông Nguyễn Bá Kiêu, bà Ngô Thị Hương, thường trú tại: thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Bá Kiêu, thửa đất số 258, tờ bản đồ số 20, diện tích 200m2, mục đích sử dụng: T; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN 01139QSDĐ/04QĐ-CT; số phát hành X 049207; cấp ngày 02/01/2003 theo quyết định số 04/QĐ-CT của UBND huyện Lương Tài.
             Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, hộ ông Nguyễn Bá Kiêu, bà Ngô Thị Hương đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo quy định.
              2. Kể từ ngày 25/02/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND xã An Thịnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo để hộ ông Nguyễn Bá Kiêu, bà Ngô Thị Hương, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/133459_Thong_bao_huy_GCN_ong_Nguyen_Ba_Kieu.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Lương Tài
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất