Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 420, tờ bản đồ 03,Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 31/05/2019 | 01:53 GMT+7
 • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-STNMT ngày 14/05/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Đỗ Thị Bẩy thường trú tại Thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du trân trọng thông báo:
  1. Kể từ ngày 14/05/2019  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ bà Đỗ Thị Bẩy có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00783 do UBND huyện Tiên Du cấp ngày 29/12/2000 cho thửa đất số 420, tờ bản đồ số 03, diện tích 111,0 m2 (nay theo bản đồ địa chính chính quy 2003 và đo đạc chỉnh lý năm 2019 là thửa đất số 274, tờ bản đồ số 20, diện tích 113,0 m2) tại thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật.
  2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trân trọng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên thông báo cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du theo địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du, số điện thoại: 02413.711.086 hoặc 02413.711.088./.
  /Uploads/files/155354_TB_HUY_GCN_HO_BA_DO_THI_BAY.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất