Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trương Thị Lộc 12/12/2016 | 10:39 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 591/QĐ-STNMT, ngày 05/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trương Thị Lộc( tức Thúy Phương), địa chỉ thửa đất: Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo cho bà Trương Thị Lộc, địa chỉ thửa đất: phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ 01212, số phát hành O 010880 do UBND tỉnh  Bắc Ninh cấp ngày 10/4/1999 cho bà Trương Thị Lộc, thửa đất số 10, tờ bản đồ số 05, diện tích 81,2 m2; địa chỉ thửa đất tại phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.
             Lý do hủy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bà Trương Thị Lộc đã lập thủ tục thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
              2. Kể từ ngày 05/12/2016, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND phường Đáp Cầu thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo để bà Trương Thị Lộc, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
   chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/114041_363-CV-CNVPDK.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất