Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Đảng, địa chỉ thửa đất tại Lẽ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành 20/12/2016 | 02:36 GMT+7
  • Thực hiện quyết định số 569/QĐ-STNMT ngày 22/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Đảng, địa chỉ thửa đất tại Lẽ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành thông báo:
    1. Kể từ ngày 22/11/2016 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận GCN: 00026, theo quyết định 27/QĐ-UB ngày 12/01/2001, được UBND huyện Thuận Thành cấp ngày 12/01/2001 cho hộ bà Nguyễn Thị Đảng tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 61, diện tích 321.6 m2; mục đích sử dụng: ODT; thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ đất đất: Lẽ Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
    2. Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận đã hủy nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành tại địa chỉ: Ngã Tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 02413.775.338 hoặc 02413.775.336.
     Vậy Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành trân trọng thông báo./.
    Chi tiết file đính kèm:/Uploads/files/133227_29B-TB-CNVP.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Huyện Thuận Thành
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất