Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 89, tờ bản đồ 53, Thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 13/07/2019 | 02:28 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-STNMT ngày 04/6/2019 của Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường  tỉnh Bắc Ninh về việc huỷ Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Huy Lễ, bà Nghiêm Thị An tại thôn Nghiêm Xá, TT. Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quyết định có nội dung hủy Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
  Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Huy Lễ, bà Nghiêm Thị An thửa đất số 89 , tờ bản đồ số 53 , diện tích 304.5 m2, mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài, địa chỉ thửa đất tại thôn Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN 00831 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp theo Quyết định số 890 /QĐ-CT ngày 14/9/2000.
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong thông báo:
  1- Kể từ ngày 04/6/2019, Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch có liên quan về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.
  2- Chi nhánh VP ĐKĐĐ đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện khi phát hiện được Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên thì thông báo ngay cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong, địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Yên Phong cũ ; điện thoại liên hệ 0222.389.1866.
  3- Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện.
   
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong trân trọng thông báo./.
  /Uploads/files/105323_Thong_bao_19_ve_huy_GCN_quyen_su_dung_dat_cho_ho_ong_Nguyen_Huy_Le.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất