Xin chờ...
Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Văn Cư 23/09/2016 | 04:05 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-STNMT ngày 15/09/2016 của Sở tài nguyện và môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Ngô Văn Cư, bà Nguyễn Thị Phòng địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
              Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho hộ ông Ngô Văn Cư, bà Nguyễn Thị Phòng địa chỉ: Thôn Đồng Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Từ Sơn cấp theo Quyết định số 21/QĐ-UB ngày 21/07/2002 cho hộ ông Ngô Văn Cư và bà Nguyễn Thị Phòng, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:04633, thửa đất số 55, tờ bản đồ số 03, diện tích 200m², địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Hương, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Lý do hủy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Ngô Văn Cư và bà Nguyễn Thị Phòng đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  1. Kể từ ngày 15/09/2016, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Đề nghị UBND xã Hương Mạc thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để hộ ông Ngô Văn Cư và abf Nguyễn Thị Phòng, các đơn vị hành nghề công chứng, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện. 
  chi tiết file đính kèm/Uploads/files/160935_77-TB-CNVPDK_TS.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất