Xin chờ...
Thông báo về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Lộc và bà Nguyễn Thu Hiên 09/08/2016 | 02:10 GMT+7
  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-STNMT ngày 29/7/2016 của Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Lộc và bà Nguyễn Thu Hiên.
  Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du trân trọng thông báo:
  1. Kể từ ngày 29/7/2016 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mạng tên: hộ ông Nguyễn Văn Lộc và bà Nguyễn Thu Hiên có số seri BH 718235, có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận ch 03221 do UBND huyện Tiên Du cấp ngày 25/5/2012   cho thửa đất số 171, bản đồ số 14, diện tích 128.1m² tại thôn Núi Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp Luật.
  2. Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du trân trọng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên  thông báo cho Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Tiên Du theo địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Du, số điện thoại: 02413.711.086 hoặc 02413.711.088.
   
  chi tiết file đính kèm /Uploads/files/40-TB-VP%c4%90K.PDF Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Tiên Du
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất