Xin chờ...
Thông tin liên hệ 11/01/2016 | 02:09 GMT+7
 • Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh

  - Địa chỉ: Số 188 - Nguyễn Gia Thiều -Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

  - Điện thoại: 0222.3870960

  - Email: vpdk.stnmt@bacninh.gov.vn

  Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Hồng

  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Bính

  Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Huệ

  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Sinh

  Phòng Hành chính - tổng hợp 

  • Điện thoại: (0222) 3870960

  Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận

  • Điện thoại: (0222) 3876828

  Phòng Kỹ thuật và đo đạc bản đồ

  • Điện thoại: (0222) 3825363

  Phòng Thông tin - lưu trữ

  • Điện thoại: (0222) 3876866

   

  Chi nhánh thành phố Bắc Ninh

  • Điện thoại: (0222) 3874168
  • Email: vpdktpbn.stnmt@bacninh.gov.vn
  • Phó Giám đốc phụ trách: Ông Vương Hữu Dũng;
  • Di động: ‭0985.738.528‬

  Chi nhánh thị xã Từ Sơn

  • Điện thoại: (0222) 3760001
  • Email: vpdkts.stnmt@bacninh.gov.vn
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hội;
  • Di động: ‭‭0912.636.749‬

  Chi nhánh huyện Tiên Du

  Chi nhánh huyện Yên Phong

  Chi nhánh huyện Quế Võ

  • Điện thoại: (0222) 3635286
  • Email: vpdkqv.stnmt@bacninh.gov.vn
  • Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Khắc Tuấn;
  • Di động: 0915.629.578‬

  Chi nhánh huyện Thuận Thành

  • Điện thoại: (0222) 3775336
  • Email: vpdktt.stnmt@bacninh.gov.vn
  • Phó Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Kim Tú;
  • Di động: 0968.886.696

  Chi nhánh huyện Gia Bình

  • Điện thoại: (0222) 3641555
  • Email: vpdkgb.stnmt@bacninh.gov.vn
  • Giám đốc: Ông Nguyễn Vũ Kiên;
  • Di động: 0912.530.558‬

  Chi nhánh huyện Lương Tài 

   

   

   

  Admin
Gửi ý kiến

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức