• Chiều 22/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và công bố Chỉ số khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) năm 2020.

    23/01/2021 02:06:02

Trang thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh