Xin chờ...
Giải pháp trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại Lương Tài 26/07/2016 | 10:07 GMT+7
 • Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Chi nhánh nhanh chóng ổn định và dần kiện toàn về tổ chức bộ máy. Được sự quan tâm của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nhất là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: tự học, tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hướng dẫn tổ chức tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai qua: đường dây nóng, email... Qua đó, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.
  Việc cấp GCNQSDĐ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại Lương Tài.
  Việc cấp GCNQSDĐ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại Lương Tài.
  6 tháng đầu năm 2016, chi nhánh tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu là 637 trường hợp; cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động sau cấp giấy chứng nhận hơn 860 trường hợp; tiếp nhận 737 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm... Với khối lượng hồ sơ rất lớn nhưng cán bộ Chi nhánh nỗ lực giải quyết, đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi và đúng quy định.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ là một trong các lĩnh vực phức tạp, quá trình thực hiện còn hạn chế, nhất là quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc chưa sát với tình hình thực tế. Dẫn đến một số hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn hoặc chưa đúng quy trình, thời hạn giải quyết công việc. Hồ sơ từ các bộ phận trình lên cấp thẩm quyền còn sai sót, phải trả đi trả lại nhiều lần, nên kết quả giải quyết hồ sơ chưa cao.
  Theo lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Lương Tài, nguyên nhân chính do thời hạn quy định giải quyết quá ngắn chưa phù hợp với điều kiện hiện tại. Trước đây thời gian giải quyết theo quyết định số 74 ngày 28-6-2010 của UBND tỉnh quy định cấp GCN lần đầu không quá 35 ngày làm việc (Nghi định Chính phủ quy định không quá 55 ngày). Nay theo quyết định số 09 ngày 23 - 3 - 2015 của UBND tỉnh quy định cấp GCN lần đầu không quá 19 ngày làm việc (Nghị định Chính phủ quy định không quá 30 ngày), trong khi đó lượng hồ sơ so với những năm trước nhiều hơn do nhu cầu ngày càng cao của người dân và việc thiết lập hồ sơ cần kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tính chính xác và pháp lý. Hơn nữa, việc xác định hạn mức; xử lý đất bán trái thẩm quyền cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, quy định về tách thửa, theo quy định tại Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ thì các trường hợp tách thửa khi làm thủ tục cấp GCN phải lập hợp đồng công chứng trước khi nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện công tác đo vẽ thửa đất, xác định điều kiện tách thửa. Thủ tục trên gây khó khăn trong quá trình thực hiện, đơn cử như trường hợp thửa đất không đủ điều kiện tách thửa hoặc diện tích chuyển nhượng có sai lệch so với hợp đồng công chứng.
  Từ việc xác định rõ các nguyên nhân, để đảm bảo công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân được nhanh gọn, hiệu quả, không chồng chéo đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Lương Tài xây dựng các giải pháp, trong đó, từng cá nhân phải tự xác định trách nhiệm của đơn vị mình, tự khắc phục những hạn chế để đảm bảo và rút ngắn thời gian giải quyết công việc; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký cấp GCN; tiếp tục bồi dưỡng và đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao...
  Theo Bắc Ninh Online - http://baobacninh.com.vn/
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng