Xin chờ...
Giới thiệu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nắc Ninh 11/01/2016 | 04:20 GMT+7
  • Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Văn phòng) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

     

     

    Admin
Gửi ý kiến