Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 168, tờ bản đồ 51,phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Nin 10/10/2019 | 08:54 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-STNMT ngày 30/09/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Ngô Thị Xuyến tại Khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Ngô Thị Xuyến, địa chỉ thường trú: Khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; các đơn vị hành nghề công chứng; các Ngân hàng; tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Ngô Thị Xuyến thửa đất số 78, tờ bản đồ số 1, diện tích 172.0 m2 (theo đo đạc thành lập bản đồ địa chính năm 2012 là thửa đất số 168, tờ bản đồ số 51, diện tích 183.0 m2), mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Số vào sổ cấp giấy 00024/472/QĐ-UB do UBND huyện Tiên Sơn (nay là Thị xã Từ Sơn) cấp theo QĐ số 472/QĐ-UB ngày 29/12/1997.
            Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị mất; Ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Ngô Thị Xuyến đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
          2. Kể từ ngày 30/09/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin như trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
          3. Đề nghị UBND phường Châu Khê thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
          Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để ông Nguyễn Văn Hưởng và bà Ngô Thị Xuyến; các đơn vị hành nghề công chứng; các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/080938_TB_131_-_Thong_bao_huy_GCNQSDD%2cQSH_nha_o_va_tai_san_gan_lien_voi_dat_da_cap_cho_ong_Nguyen_Van_Huong_va_ba_Ngo_Thi_Xuyen%2c_Chau_Khe.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất