Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 20, tờ bản đồ 24,thôn Bà Khê, xã Phú Hòa,huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 | 10:13 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-STNMT, ngày 30/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Hồng tại thôn Bà Khê, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo cho cho bà Lê Thị Hồng thường trú tại thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Toan thửa đất số 169b, tờ bản đồ số 4, diện tích 106.0m2 (theo đo đạc thành lập bản đồ địa chính năm 2017 là thửa đất số 20, tờ bản đồ số 24, diện tích 125.0m²), mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Bà Khê, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Số vào sổ cấp GCN 1913; cấp ngày 09/5/2002 theo Quyết định số 136/QĐ-CT của UBND huyện Lương Tài.
             Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Bà Lê Thị Toan đã chết năm 2018, bà Lê Thị Hồng (là con) người nhận thừa kế theo văn bản khai nhận di sản thừa kế lập ngày 22/4/2019 đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 30/9/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND xã Phú Hòa thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo để bà Lê Thị Hồng, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/165343_Thong_bao_so_135_VV_huy_GCN_da_cap.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Lương Tài
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất