Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 319, tờ bản đồ 13, Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 03/08/2018 | 01:55 GMT+7
 • THÔNG BÁO

  V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho
  Hộ bà Nguyễn Thị Liên tại thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành    
   
  Thực hiện quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 23/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Hân tại thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Hân địa chỉ tại thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Liên Thửa đất số 319, tờ bản đồ số 13, diện tích 180m2, mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài;  Địa chỉ thửa đất: xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN 01475; số phát hành S 924754; cấp ngày 02/03/2004
  Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Hộ bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Hân đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 23/7/2018 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị UBND xã Xuân Lâm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
  Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành thông báo để hộ bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Hân, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết để thực hiện./.
  file đính kèm: /Uploads/files/162323_07-TB-CNTT.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Thuân Thành
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất