Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 519, tờ bản đồ 8,xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 09/08/2019 | 04:06 GMT+7
 • Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 06/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam, địa chỉ thửa đất tại Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh thông báo như sau:
  1. Kể từ ngày 06/8/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành Giấy chứng nhận CC 220583, số vào sổ cấp GCN: CT08838 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/01/2016 cho Công ty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam, diện tích  13733,0 m2 thuộc thửa đất số 519, tờ bản đồ số 8; địa chỉ thửa đất: Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (Nhà máy sản xuất sơn Jungbu Eschem Việt Nam Bắc Ninh); Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 30/7/2057; nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; điện thoại: 02223.870.960 hoặc 02223.876.998.
  Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo./.
  chi tiết file đính kèm:
  /Uploads/files/083122_485-QD-STNMT_signed(1).pdf
  /Uploads/files/105718_19-TB-VPDK_signed(3).pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất