Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 58 và 71, tờ bản đồ 19,xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Nin 10/10/2019 | 09:06 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số: 590/QĐ-STNMT ngày 30/09/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Nguyễn Thị Lan tại thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
   Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo cho hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thường trú: Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các cá nhân, tổ chức, đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. - Hủy 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Nguyễn Thị Lan cụ thể:
  + Thửa đất số 58, tờ bản đồ số: 19, diện tích 537 m2, mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (Mục đích sử dụng đất “T” được xác định lại thành Đất ở tại nông thôn: 240m2, Đất trồng cây lâu năm: 297m2; thời hạn sử dụng đất “Lâu dài” được xác định lại thành đến ngày 12/06/2051 theo Văn bản số 248/UBND – TNMT của UBND huyện Gia Bình ngày 24/04/2019);
  + Thửa đất số 71, tờ bản đồ số: 19, diện tích 198 m2, mục đích sử dụng đất: T; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài (Mục đích sử dụng đất “T” được xác định lại thành Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất “Lâu dài” được xác định lại thành đến ngày 12/06/2051 theo Văn bản số 248/UBND – TNMT của UBND huyện Gia Bình ngày 24/04/2019);
  Địa chỉ thửa đất: Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Số vào sổ cấp GCN: QSDĐ/201/QĐ - UB do UBND huyện Gia Bình cấp theo Quyết định số 201/QĐ – UB ngày 12/06/2001.
   - Lý do hñy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Nguyễn Thị Lan đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 30/09/2019 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị UBND xã Đại Bái thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.
  Vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo để cho hộ ông Nguyễn Văn Nhàn, bà Nguyễn Thị Lan, địa chỉ thường trú: Thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/142518_Thong_bao_so_78.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Gia Bình
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất