Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 68, tờ bản đồ 6, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 12/09/2019 | 04:29 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 533/QĐ-STNMT ngày 29/08/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Thịnh tại Khu phố Yên Lã 2, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho Hộ bà Nguyễn Thị Thịnh, địa chỉ thường trú: Khu phố Yên Lã 2, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; các đơn vị hành nghề công chứng; các Ngân hàng; tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Thịnh thửa đất số 193, tờ bản đồ số 3, diện tích 172.0 m2 (theo đo đạc thành lập bản đồ địa chính năm 2012 là thửa đất số 68, tờ bản đồ số 6, diện tích 150.9 m2), mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Khu phố Yên Lã 2, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành Giấy chứng nhận BC 492749; Số vào sổ cấp giấy CH 00010 do UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 17/01/2011.
            Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị mất; Hộ bà Nguyễn Thị Thịnh đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
          2. Kể từ ngày 29/08/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin như trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
          3. Đề nghị UBND phường Tân Hồng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
          Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để Hộ bà Nguyễn Thị Thịnh; các đơn vị hành nghề công chứng; các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/141731_TB_114_-_Thong_bao_huy_bo_GCNQSDD%2c_QSH_nha_o_va_tai_san_gan_lien_voi_dat_da_cap_cho_ho_ba_Nguyen_Thi_Thinh%2c_Yen_La_2%2c_Tan_Hong.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất