Xin chờ...
THÔNG BÁO Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cuả bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thửa đất: khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh 26/01/2019 | 02:07 GMT+7
 •            Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-STNMT ngày 15/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận của bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thửa đất: khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thửa đất: khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H00217, số phát hành giấy chứng nhận AK 669201 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 01/11/2007; Ngày 04/9/2015 đã xác nhận biến động tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thành Bắc; Ngày 21/4/2017 đã xác nhận biến động tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Tuyết.
             Lý do hủy: Do mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bà Nguyễn Thị Tuyết  đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 15/1/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND phường Vũ Ninh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh thông báo để bà Nguyễn Thị Tuyết và các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  chi tiết file đính kèm: /Uploads/files/153516_thong_bao_huy_GCN_ba_tuyet_vu_ninh.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thành Phố Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất