Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 100, tờ bản đồ 20, thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 19/11/2018 | 02:18 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-VPĐK ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường  tỉnh Bắc Ninh về việc huỷ Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Nguyễn Thị Chuyên tại thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Quyết định có nội dung hủy Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
  Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Nguyễn Thị Chuyên thửa đất số 29A, tờ bản đồ số …., diện tích 314,0m2, theo bản đồ địa chính thành lập 2004 được thể hiện là thửa đất số 100, tờ bản đồ số 20, diện tích 339,0m2 tại thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; do UBND huyện Yên Phong cấp theo Quyết định số 1268 /QĐ-CT ngày 16/12/2003.
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong thông báo:
  1- Kể từ ngày 30/10/2018, Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch có liên quan về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.
  2- Chi nhánh VP ĐKĐĐ đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện khi phát hiện được Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên thì thông báo ngay cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong, địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Yên Phong cũ ; điện thoại liên hệ 0222.389.1866.
  3- Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện.
   
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong trân trọng thông báo././Uploads/files/164738_19-TB-CNVP_YP.pdf
    chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất