Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 100, tờ bản đồ 31,xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 24/08/2018 | 08:39 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 411/QĐ- STNMT, ngày 24/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Đăng Hồng tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ thông báo:
              1. Kể từ ngày 24/7/2018 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Đăng Hồng thửa đất số 01, tờ bản đồ số Đồng Sài, diện tích 947,0 m2, mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003 là thửa đất số 100, tờ bản đồ số 31, diện tích 947 m2); số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00205 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 362/QĐ-UB ngày 11/12/2000.  Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Nguyễn Đăng Hồng nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: Khu 4, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại số 0222. 635. 286.
              Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo./.
    file đính kèm: /Uploads/files/162453_245-tb-vpdk.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất