Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 16, tờ bản đồ 21, Phường Đồng Kỵ,Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 02/10/2018 | 09:02 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-STNMT ngày 21/09/2018 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Thành Sơn tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho ông Nguyễn Thành Sơn, địa chỉ: Khu 3, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 02/03/2016 cho ông Nguyễn Thành Sơn tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, số vào sổ cấp GCN: CS 00996 đối với thửa đất số 16, tờ bản đồ số 21, diện tích 253,9 m2.
            Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Ông Nguyễn Thành Sơn đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 21/09/2018, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  3. Đề nghị UBND phường Đồng Kỵ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để ông Nguyễn Thành Sơn, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/huy_thua16to21_dongky.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất