Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 385, tờ bản đồ 16,Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 13/07/2019 | 02:35 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 333/QĐ-STNMT, ngày 06/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Đức Hiền, bà Nguyễn Thị Dung tại thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo cho hộ ông Nguyễn Đức Hiền và bà Nguyễn Thị Dung, địa chỉ: thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
              1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Đức Hiền, bà Nguyễn Thị Dung, số vào sổ GCN 00465, thửa đất số 150, tờ bản đồ số 6, diện tích 289m2 (theo đo đạc bản đồ địa chính năm 2017 là thửa 385, tờ bản đồ số 16, diện tích 289m2); mục đích sử dụng đất: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài.
            Địa chỉ thửa đất: Thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài; UBND huyện Lương Tài cấp theo Quyết định số 218/QĐ-CT ngày 17/6/2003.
             Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Hộ ông Nguyễn Đức Hiền, bà Nguyễn Thị Dung đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
              2. Kể từ ngày 06/6/2019, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              3. Đề nghị UBND xã Bình Định thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết.
             Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lương Tài thông báo để hộ ông Nguyễn Đức Hiền, bà Nguyễn Thị Dung, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, hộ gia đình có liên quan biết để thực hiện./.
  /Uploads/files/095653_TB_70_-_Huy_GCN_Ong_Nguyen_Duc_Hien_-_BDinh.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai huyện Lương Tài
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất