Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 67, tờ bản đồ 43,xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 24/08/2018 | 08:43 GMT+7
  • Thực hiện Quyết định số 412/QĐ- STNMT, ngày 24/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đào Văn Lâm và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Cài (là vợ) người nhận thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ thông báo:
              1. Kể từ ngày 24/7/2018 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Đào Văn Lâm thửa đất số 01, tờ bản đồ số Đồng Sài, diện tích 333,0 m2, mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003 là thửa đất số 67, tờ bản đồ số 43, diện tích 333 m2); số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00295 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 362/QĐ-UB ngày 11/12/2000.  Đến nay không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
              2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Đào Văn Lâm nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: Khu 4, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại số 0222. 635. 286.
              Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo./.
    file đính kèm: /Uploads/files/162618_246-tb-vpdk.pdf chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Võ
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất