Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 82, tờ bản đồ 23, Thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 19/11/2018 | 02:12 GMT+7
 •  
  Thực hiện Quyết định số 283 /QĐ-VPĐK ngày 22/05/2018  của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc huỷ Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Lê Văn Hùng Hùng và bà Trần Thị Hiệp  sử dụng đất tại thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Quyết định có nội dung hủy Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
  Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Hùng Hùng và bà Trần Thị Hiệp  thửa đất số 82 , tờ bản đồ số 23, diện tích 220,0m2 , mục đích sử dụng đất: Đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Như Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, theo Quyết định số 1311/QĐ\-CT ngày 22/12/2003 của UBND huyện Yên Phong.
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong thông báo:
  1- Kể từ ngày 22/5/2018 , Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch có liên quan về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.
  2- Chi nhánh VP ĐKĐĐ đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện khi phát hiện được Giấy chứng nhận bị huỷ nêu trên thì thông báo ngay cho Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong, địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Yên Phong (khu cũ, thị trấn Chờ); điện thoại liên hệ 0222.389.1866.
  3- Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện.
   
  Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Yên Phong trân trọng thông báo././Uploads/files/112118_14-TB-CNVP_YP).pdf
    chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất