Xin chờ...
THÔNG BÁO V/v huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp tại thửa 89, tờ bản đồ 10, phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 14/09/2018 | 01:57 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 31/08/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Hoàn và bà Vũ Thị Giang tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; địa chỉ thửa đất Khu dân cư dịch vụ Trang Hạ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là Khu nhà ở DCDV Trang Hạ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo cho ông Nguyễn Quang Hoàn và bà Vũ Thị Giang, địa chỉ thường trú: Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; các đơn vị hành nghề công chứng; các Ngân hàng; tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
          1, Hủy bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ thửa đất số 89, tờ bản đồ số 10, diện tích 93.5 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Khu dân cư dịch vụ Trang Hạ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là Khu nhà ở DCDV Trang Hạ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); số phát hành Giấy chứng nhận AL 607934; Số vào sổ cấp giấy T 04409/QDD do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 03/12/2009 theo Quyết định số: 1795, đã được phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Hoàn trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 21/01/2010.
            Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; Ông Nguyễn Quang Hoàn và bà Vũ Thị Giang đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
          2, Kể từ ngày 31/08/2018, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thông tin như trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
          3, Đề nghị UBND phường Trang Hạ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết.
          Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn thông báo để ông Nguyễn Quang Hoàn và bà Vũ Thị Giang, các đơn vị hành nghề công chứng, hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết để thực hiện./.
   
  file đính kèm/Uploads/files/huy_tuson_10-89.pdf Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký đất đai Thị xã Từ Sơn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất