Xin chờ...
Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Duy Ký và bà Nguyễn Thị Tám, địa chỉ tại thôn Thanh Hoài xã Thanh Khương huy 21/12/2016 | 03:48 GMT+7
  • Thực hiện quyết định số 622/QĐ-STNMT ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Duy Ký và bà Nguyễn Thị Tám, địa chỉ thửa đất tại xã Thanh Khương huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Thuận Thành thông báo:
    1.Kể từ ngày 15/12/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận GCN:00332, được UBND huyện Thuận Thành cấp ngày 19/11/1997 cho ông Nguyễn Duy Ký và bà Nguyễn Thị Tám, tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 11, diện tích 324m²; mục đích sử dụng: ONT; thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ thửa đất tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.
    2.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện được giấy chứng nhận đã hủy nêu trên thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đấ đai huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 02413.775.338 hoặc 02413.775.336.
    Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành trân trọng thông báo.
    Chi tiết file đính kèm:/Uploads/files/160201_31-TB-CNVP.pdf Văn Phòng Đăng Ký Đất Huyện Thuận Thành
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất