Xin chờ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 962144 29/10/2018 | 01:42 GMT+7
 • Thực hiện quyết định số 583/QĐ-STNMT ngày 18/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất cho ông Đỗ Duy Diệp và bà Nguyễn Thị Khanh tại thôn Lam Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành.
  Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Thuận Thành thông báo cho ông Đỗ Duy Diệp và bà Nguyễn Thị Khanh địa chỉ tại thôn Lam Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đỗ Duy Diệp và bà Nguyễn Thị Khanh Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 2p, diện tích 737.7m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài;  Địa chỉ thửa đất: Thôn Lam Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN CS 00862; số phát hành AB 962144; cấp ngày 21/7/2009.
  Lý do hủy: Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; ông Đỗ Duy Diệp và bà Nguyễn Thị Khanh đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 18/10/2018 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  Thông tin chi tiết tải tại đây:144813_441-TB-CNVP_TT.pdf Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng