Xin chờ...
Thông báo mất phôi Giấy chứng nhận Số Serial BK 247824 và BK 247972 07/12/2017 | 07:40 GMT+7
  • Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định nhận được Báo cáo số 1373/BC-VPĐK ngày 06/11/2017 của Văn Phòng Đăng Ký đất đai về việc báo cáo hủy phôi GCN bị hư trong quá trình in viết. Theo nội dung báo cáo trên có 02 phôi giấy chứng nhận BK 247824, BK 247972 bị thất lạc trong quá trình sử dụng.
    Căn cứ Thông Tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Quy định về GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; và Hướng dẫn của Tổng Cục Quản Lý đất đai tại văn bản số 426/TCQLĐĐ – CĐKTK ngày 16/4/2012, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Định  thông báo đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng về việc mất 02 Phôi GCN BK 247824, BK 247972.
    Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Định đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh, Thành Phố trực thuộc Trung ương thông báo, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan không được sử dụng, xác nhận nội dung liên quan đến các phôi GCN có số seri nêu trên,. Các ngân hàng thương mại trên địa  bàn tỉnh Bình Định không thực hiện việc thế chấp vay vốn đối với các GCN quyền sử dụng đất có số seri nêu trên.
    Trường hợp nếu phát hiện phôi GCN có số seri nêu trên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Định theo địa chỉ: Số 08 đường Hai Bà Trưng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện Thoại : 0256.3818418 để  có biện pháp xử lý theo quy định của Pháp Luật
    Chi tiết file đính kèm : /Uploads/files/154504_1976-STNMT.pdf Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Đình
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất