Xin chờ...
Thông báo về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành GCN: CG 541367 02/11/2018 | 09:25 GMT+7
 • Thực hiện Quyết định số: 598/QĐ-STNMT ngày 19/10/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh, về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Nữ tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình.
  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình thông báo bà Nguyễn Thị Nữ, thôn  Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị hành nghề công chứng, các Ngân hàng, cơ quan tín dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh biết để thực hiện, cụ thể như sau:
  1. Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Nữ, thửa đất số: 531, tờ bản đồ số: 22, diện tích: 237 m2 tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/12/2017, số phát hành GCN: CG 541367, số vào sổ cấp GCN: CS 03091.
  - Lý do hủy bỏ: Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất; bà Nguyễn Thị Nữ đã lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
  2. Kể từ ngày 19/10/2017 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  Thông tin chi tiết tải tại đây: 151532_95-TB-CNVP_GB.pdf
    Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Bình
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng