Xin chờ...
Thông báo về việc thanh hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018 29/01/2019 | 02:51 GMT+7
  •        Căn cứ Luật đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai; Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-TN&MT ngày 18/01/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thanh hủy phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 49/QĐ-TNMT ngày 24/01/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
           Thực hiện Kế hoạch số 06/KH- HĐTHGCN ngày 24/01/2019 về việc tiêu hủy phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngày 28/01/2019, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ; số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).  Hội đồng thanh hủy phôi GCN đã tiến hành tổ chức tiếp nhận, rà soát, đối chiếu và thanh hủy 3.166 phôi GCN nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN bằng hình thức đốt cháy thành tro trong bồn đốt (có danh sách kèm theo)
    Đốt cháy thành tro phôi GCN hư hỏng trong bồn đốt
           Các tổ chức, cá nhân có thắc mắc đối với các phôi Giấy chứng nhận nêu trên, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: số 07, đường  Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại 02223876866) để được kiểm tra, trả lời./.

      Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng

Xem nhiều nhất