Xin chờ...
Thông báo về việc thanh hủy phôi Giấy chứng nhận cũ chưa sử dụng và phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình sử dụng 05/03/2018 | 08:00 GMT+7
  • Căn cứ Thông tư 17/20009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Văn bản số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN; Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-TN&MT ngày 07/02/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thanh hủy phôi GCN cũ chưa sử dụng và phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 99/QĐ-TNMT ngày 09/02/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy phôi GCN cũ chưa sử dụng và phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
    Thực hiện Kế hoạch số 09/KH- HĐTHGCN ngày 08/02/2018 về việc hủy phôi GCN cũ chưa sử dụng và phôi GCN bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngày 13/02/2018, tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ; số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).  Hội đồng thanh hủy phôi GCN đã tiến hành tổ chức tiếp nhận, rà soát, đối chiếu và thanh hủy 16.727 phôi GCN theo mẫu cũ còn tồn đọng chưa sử dụng và phôi GCN nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết GCN bằng hình thức đốt cháy thành tro trong bồn đốt (có danh sách kèm theo)
    Các tổ chức, cá nhân có thắc mắc đối với các phôi Giấy chứng nhận nêu trên, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: số 07, đường  Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: số 188, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại 02223876866) để được kiểm tra, trả lời./.
     
      Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng