Xin chờ...
Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh: Phân tích các chỉ số PCI, PAPI, PAR index, DDCI năm 2019 01/08/2019 | 07:49 GMT+7
  • Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh phân tích các chỉ số
    Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh phân tích các chỉ số

    Lãnh đạo Viện nghiên cứu và Phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh tập trung phân tích chuyên sâu các chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực tài nguyên đất đai như: Thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông và cán bộ thẩm định; tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, quản lý hồ sơ địa chính, trích đo địa chính thửa đất; làm rõ vấn đề chi phí không chính thức trong chỉ số của PCI và kiểm soát tham nhũng trong chỉ số của PAPI; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

    Thời gian tới, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh tập trung thực hiện tốt hơn nữa các bộ chỉ số, hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

    Nguồn: Hoài Lan - baobacninh.com.vn
Gửi ý kiến
Các bài đã đăng